Klacht- en tuchtrecht (WKKGZ)

U heeft een klacht

Wat vervelend dat u een klacht heeft,

hierover ga ik graag met u in gesprek om te kijken of wij samen een oplossing kunnen vinden.

Mocht dit gesprek voor u niet het gewenste resultaat hebben dan kunt u contact opnemen met mijn beroepsvereniging  en zij zullen u met de klachtenfunctionaris van Quasir in contact brengen. Of u kunt rechtstreeks  contact opnemen met de klachtenfunctionaris.

Een klachtenfunctionaris is onafhankelijk en kan u begeleiden in het proces van de klachtafhandeling.

Indien dit ook voor u niet de gewenste uitkomst heeft, kunt u uw klacht aan de geschillencommissie Zorggeschil voorleggen. De klachtenfunctionaris van Quasir kan u daarbij ondersteunen.

Het stappenplan bij een klacht:

  1. Ga eerst het gesprek aan met uw therapeut;
  2. Indien stap 1 geen oplossing biedt, kunt u de klachtenfunctionaris van Quasir inschakelen:

        mail : bemiddeling@quasir.nlt.a.v. coördinator Klachtenbemiddeling

        telefoon : 085-4874012

        post  : Quasir, t.a.v. coördinator Klachtenbemiddeling, Postbus 1021, 7940 KA  Meppel;

  1. Indien stap 2 geen oplossing biedt kunt u Stichting Zorggeschil inschakelen, dit gaat via de klachtenfunctionaris.